W sobotę, 5 marca odbył się Gminny Dzień Kobiet połączony z Jubileuszem 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Gąsówce.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, których serdecznie powitała Przewodnicząca KGW Krystyna Lawera. Ten wyjątkowy dzień swoja obecnością uświetnili: Koleżanki z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec, Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański, Przewodniczący Rady Michał Dłuski, Radna Katarzyna Piskorz, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Stanisława Kobak, Dyrektor Banku w Tarnowcu Piotr Wietecha, ks. Proboszcz Ryszard Brudzisz.

Z okazji Dnia Kobiet Wójt Gminy Tarnowiec i Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec złożyli życzenia wszystkim Kobietom oraz wręczyli dyplomy i kwiaty dla Przewodniczącej jak i dla wieloletnich członkiń Koła Gospodyń.

Radna, a zarazem Członkini KGW Gąsówka - Katarzyna Piskorz - przedstawiła piękną i bogatą historię Koła Gospodyń w Gąsówce, którego początki sięgają 1972 roku.

Oprawę artystyczną Jubileuszu zapewniły zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu: Potakowianki, Dworzanie oraz Kapela Tarnowcoki. Swoimi okolicznościowymi wierszami podzieliła się także Maria Tomasik.

Wieczór upłynął w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze.