We czwartek 7 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zorganizował niedaleką, jednak ciekawą wycieczkę do Szymbarku i Biecza.

Pierwszym punktem wyjazdu był Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymabrku, w którym eksponowane są obiekty pochodzące z obszaru Pogórza Gorlickiego. Na powierzchni ok. 2 ha, zlokalizowanych jest 15 oryginalnych budowli przeniesionych z innych miejsc - wszystkie obiekty to przykłady tradycyjnej architektury ludowej Pogórza. W muzeum zobaczyć można m.in. chałupy, budynki gospodarcze i warsztaty wiejskie - wnętrza urządzone oryginalnymi sprzętami z przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego (meble, naczynia i stroje w chałupach oraz narzędzia i urządzenia w warsztatach wiejskich). Wyposażenie warsztatów i chałup umożliwia organizowanie zajęć i pokazów tradycyjnego rzemiosła np. kowalstwa, tkactwa, garncarstwa.

Kolejno grupa zwiedziła Kasztel położony w bezpośrednim sąsiedztwie Skansenu. Dwór obronny - dawna siedziba Gładyszów, jest bardzo cennym zabytkiem architektury renesansu w Polsce, czołowym przykładem kasztelu polskiego. Usytuowany na skarpie rzeki Ropy, Kasztel pełnił funkcję reprezentacyjną, mieszkalną i obronną. Wewnątrz jest niewiele pomieszczeń: dwie piwnice o kolebkowym sklepieniu, na parterze sień i dwie izby, na piętrze wielka sala reprezentacyjna i obok niej mniejsza oraz cztery małe izdebki znajdujące się w alkierzach. Do dziś przetrwały oryginalne elementy wystroju wnętrz: kamienne obramienie drzwi, fragmenty kominków
i malowideł ściennych w dwóch alkierzach.

Po przerwie na obiad uczestnicy pojechali do Biecza, który był ostatnim pkt wycieczki.

Zwiedzanie rozpoczęto od Kolegiaty Bożego Ciała – świątynia konstrukcji halowej, której budowę rozpoczęto w 1326r. jest jednym z najświetniejszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej w Polsce z licznymi cennymi zabytkami ruchomymi we wnętrzu.
Na szczególna uwagę zasługuje ołtarz, w centrum którego znajduje się XVI-wieczny obraz „Zdjęcie z krzyża”, z kręgu Michała Anioła. Jest on jednym z trzech takich obrazów na świecie. Nad obrazem znajduje się scena przedstawiająca Zaśnięcie Matki Boskiej, wykonana przez syna Wita Stwosza – Stanisława Stwosza.
Kolejno spacerem grupa przeszła murami obronnymi pod Kromerówkę, na Rynek oraz pod Szpital św Ducha – ufundowanym przez Królową Jadwigę w 1399r.

Po aktywnym i ciekawym dniu wszyscy w dobrych humorach wrócili do Tarnowca.