W dniu 26-04-2022r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale także ekologią i ratownictwem. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Glinika Polskiego, Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Wrocanki, Tarnowca i Umieszcza.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 39 uczniów. Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:
Przewodniczący – bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk - przedstawiciel PSP w Jaśle
Sekretarz – bryg. mgr inż. Jan Szeląg – przedstawiciel PSP w Jaśle
Członek – dh Jarosław Lula

Inauguracji turnieju dokonał Komendant Gminny dh Jarosław Lula. Powitał uczestników konkursu, opiekunów oraz jurorów w imieniu własnym, Wójta Gminy Tarnowiec, dyrektora GOK Bartłomieja Smyki oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Marka Gruszkosia. Następnie przewodniczący zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji części pisemnej oraz części ustnej, po czym rozdano pytania testowe i przystąpili oni do pracy.

Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, gdzie zaprezentowano im sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
Po prezentacji nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej. Do drugiego etapu turnieju zakwalifikowało się po trzy osoby z każdej grupy wiekowej z największą ilością punktów z części pisemnej. Część ustna wyłoniła laureatów turnieju.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:
I grupa wiekowa (klasa I-IV )

1. I miejsce Wojciech Gruszkoś – SP w Tarnowu
2. II miejsce Adam Michalski – SP w Umieszczu
3. III miejsce Antoni Antczak – SP w Łubnie Szlacheckim

II grupa wiekowa (klasa V-VIII)

1. I miejsce Aleksandra Kania – SP w Tarnowcu
2. II miejsce Milena Świszcz – SP w Nowym Gliniku
3. III miejsce Weronika Marek – SP w Nowym Gliniku

W eliminacjach powiatowych Gminę Tarnowiec będą prezentowali następujący uczniowie:
I grupa wiekowa - Wojcieh Gruszkoś – SP w Tarnowu
II grupa wiekowa - Aleksandra Kania – SP w Tarnowcu

Wiktor Barański, Wójt Gminy Tarnowiec, podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom wręczył dyplomy oraz nagrody. Następnie złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Organizatorem turnieju były:
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – RP w Tarnowcu wraz z Wójtem Gminy Tarnowiec Wiktorem Barańskim, Gminny Ośrodek Kultury. Nagrody i statuetki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Tarnowiec, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.