W Noworocznym wydaniu Wspólnoty Tarnowieckiej redakcja podsumowuje Sesje Rady Gminy, które odbyły się w drugim półroczu 1994r, przedstawia sprawozdanie ze spotkania członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, opisuje historię budowy szkoły w Łajscach, podaje do wiadomości czytelników uchwały Rady Gminy dotyczące m.in: opłat za pobór wody z wodociągu gminnego, stawek podatku od nieruchomości, opisuje uroczystość nadania imienia drużynie harcerskiej z Wrocanki. Te i kilka innych artykułów do przeczytania w udostępnionym numerze.

Zapraszamy do lektury!

Gazeta w formacie PDF do pobrania poniżej.