W sobotnie popołudnie 25.06.2022 przy Domu Ludowym w Dobrucowej okoliczni mieszkańcy zebrali się aby po raz dziewiąty świętować obchody Nocy Świętojańskiej.

Po przywitaniu wszystkich przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomieja Smykę głos zabrała główna organizatorka wydarzenia - przewodnicząca KGW Dobrucowa Monika Polak, która przywitała zebranych mieszkańców i zaproszonych gości: Wójta Gminy Tarnowiec Wiktora Barańskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Michała Dłuskiego, Skarbnika Gminy Tarnowiec Barbarę Kosińską, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotra Wietechę, Stanisława Orzecha, Irenę Soboń

Kolejno komisja konkursowa w składzie: Henryk Koerner, Wiktor Barański, Barbara Kosińska, Piotr Wietecha - przystąpiła do oceny wianków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec. Okazałe, pracochłonne i wyjątkowe – decyzja o wyłonieniu jednego nie była prosta. Ostatecznie zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Glinika. Pozostałe Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział.

Wójt Wiktor Barański w okolicznościowym przemówieniu podkreślił jak ważne jest dbanie o lokalne tradycje i zwyczaje, podziękował także wszystkim za trud i zaangażowanie włożone
w organizację Nocy Świętojańskiej w Dobrucowej.

Następnie uformowano barwny korowód poprowadzony przez Kapelę Tarnowcoki - wszyscy obecni przemaszerowali nad rzekę Jasiołkę - gdzie zgodnie z tradycją wianki zostały wrzucone do wody.

Po powrocie swoimi występami czas uświetniły zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu: Potakowianki, Dworzanie oraz Kapela Tarnowcoki.

Wieczorną biesiadę poprowadził Zespół Dzisiaj My.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w przygotowania a w szczególności KGW Dobrucowa oraz OSP Dobrucowa.