Świat Dawnej Wsi - taki tytuł nosi wystawa prezentowana w Gminnym Ośrodku kultury w Tarnowcu, którą można oglądać do 30 marca br.

Uroczyste otwarcie miało miejsce 15 marca uczestniczyło w nim wielu mieszkańców oraz zaproszeni goście między innymi Senator RP Alicja Zając, Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala.

Wszystkie eksponaty znajdujące się na wystawie pochodzą ze zbiorów kolekcjonera Józefa Górki mieszkańca Potakówki, który przez wiele lat zgromadził imponującą kolekcję różnego rodzaju artefaktów związanych z życiem i pracą na wsi XIX i XX wieku.

Prezentowane zbiory są podzielone na trzy kategorie:

  • uprawa, obróbka, wykorzystanie lnu ,techniki prania konserwacji odzieży,
  • przetwórstwo żywności,
  • uprawa zbóż, tradycyjny wypiek chleba .

Józef Górka mieszkaniec Potakówki, jego całe dorosłe życie zawodowe było związane z kopalnictwem przez 36 lat pracował w kopalniach siarki w Tarnobrzegu po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony i rozwinął swoją pasję kolekcjonerską .

Agata Augustyn Wójt Gminy Tarnowiec pogratulowała Panu Józefowi pasji i podziękowała za udostępnienie eksponatów co pozwoliło stworzyć bardzo wartościową ekspozycję pod względem historii naszego regionu najbardziej cenną dla najmłodszych pokoleń, które w namacalny sposób mogą poczuć realia życia na wsi w nie tak jeszcze odległych czasach.

Alicja Zając Senator RP – Podziękowała za zaroszenie oraz za to, że dzięki wystawie mogła poczuć sielskość wsi polskiej którą pamięta ze swojego dzieciństwa.

Henryk Koerner w bardzo ciekawym wystąpieniu opowiedział o lichach , demonach, rusałkach, południcach o odczarowaniu uroków, zabobonach i próbie tłumaczenia niezrozumiałych zjawisk za pomocą nadprzyrodzonych sił.

Otwarcie Uświetniły występy zespołów Dworzanie oraz Tarnina, pod kierownictwem Marty Kapał, działające przy Gminnym Ośrodku Kutry w Tarnowcu, a Panie z KGW Łubno Szlachecie/Łubno Opace / Zespół śpiewaczy "Dworzanie" przygotowały degustację - tradycyjne wiejskie potrawy - między innymi prozaiki, paciarę, kołacze .

Podczas wystawy swoje rękodzieło prezentowała również Teresa Macek tradycyjne wyroby lniane.

Zapraszamy do zwiedzania!