W czwartek 27.04 Seniorzy ze Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu spędzili aktywny dzień podczas wycieczki do Paszczyny, Bliznej oraz do Rzeszowa.

Pierwszym pkt wyjazdu była Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Paszczynie. Teren udostępniony do zwiedzania to miejsce, gdzie znajdował się poligon SS Truppen Ubungs Platz, na terenie, którego utworzono obóz pracy. Początkowo był to obóz dla jeńców francuskich, a następnie również dla jeńców radzieckich. W dniu 16 września 1942 został utworzony obóz dla polskich więźniów. Ludzi umierali z głodu, chłodu, chorób i wycieczenia. Po wyzwoleniu Rosjanie przetrzymywali na tym terenie więźniów niemieckich. Obóz w Paszczynie pochłonął ponad 15.000 ofiar w latach 1940-1945.

Kolejno grupa udała się do Parku Historycznego w Bliznej, miejsca które odegrało bardzo dużą rolę w historii II wojny światowej oraz późniejszym kształtowaniu techniki wojskowej. Park powstał dokładnie w terenie autentycznej lokalizacji niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2.
Park kładzie w swojej ekspozycji duży nacisk na niepodważalną rolę działającej na tym terenie Armii Krajowej, która przyczyniła się do zdemaskowania jednej z najbardziej strzeżonych tajemnic Hitlera. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy AK, wynaleziono w Londynie sposób na zmianę kierunku lotu rakiety V2, co spowodowało, że większość rakiet nie dolatywała nad wymierzone cele. Wywiadowcze działania Armii Krajowej w zakresie broni V2 na poligonie w Bliźnie są uważane przez historyków i znawców tematu jako ważące dla dalszego przebiegu II wojny światowej

Po przyjeździe do Rzeszowa przyszedł czas na obiad, po którym seniorzy odwiedzili Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, w gdzie można poznać barwne życie mieszkańców miasta od czasów średniowiecza do zakończenia II wojny światowej w oparciu o stałą wystawę „Sześć wieków Rzeszowa”, mniejsze ekspozycje związane z historią miasta i regionu oraz pokazy multimedialne. Bogata i bardzo ciekawa historia grodu który w 1354 roku otrzymał prawa miejskie uświadomiła wszystkim jak ważne było to miejsce na mapie europy na przestrzeni wielu wieków do czasów współczesnych.

Na zakończenie grupa udała się do Rzeszowskich Podziemi, których trasa obfituje w różnorodne wątki, opowieści i tematy. Najważniejszym jest historia miasta i jego mieszkańców.
Przechodząc kolejne metry uczestnicy wycieczki poznali średniowieczny Rzeszów w rozmaitych odsłonach, zmieniający się wygląd miasta, rynku, zamku i najbliższej okolicy. Dowiedzieli się jak żyli i czym zajmowali się rzeszowscy rzemieślnicy i kupcy, przed kim broniło się miasto
i świadkami jakich wydarzeń był dawny Rzeszów.

Wieczorem po dniu pełnym wrażeń grupa w dobrych humorach wróciła do Tarnowca :)