W środę odbyły się gminne obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 w Sanktuarium MBZ w Tarnowcu koncertem patriotycznym w wykonaniu młodzieżowego Zespołu Tarnina pod kierownictwem Marty Kapały. Bezpośrednio po nim została odprawiona msza św w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz Gminnych, poczty sztandarowe OSP z Terenu Gminy, delegacje z Szkół Podstawowych, oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Tarnowca, Roztok i Wrocanki.

Z powodu opadów atmosferycznych pod pomnik Grunwaldzki udały się tylko delegacje. Kwiaty złożyli: Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn, Przewodniczący Rady Jarosław Pękala, Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych - Komendant Gminny dh Jarosław Lula, dh Stanisław Cichoń i dh Aleksander Radoń, Delegacje ze szkół Podstawowych z Tarnowca, Wrocanki, Glinika Polskiego, Czeluśnicy oraz Delegacja Sołtysów reprezentowana przez Krystynę Lawerę i Zdzisława Łopatkiewicza.
Kwiaty złożono także na cmentarzu Wojskowym.

W Gminnym Ośrodku Kultury Wójt wygłosiła okolicznościowe przemówienie w którym podkreśliła wagę i znaczenie święta które obchodzimy – jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego Państwa. Skłaniającego do refleksji nad znaczeniem słów wolność i odpowiedzialność.