I Powiatowy Konkurs Poetycki - "Nie - Szuflada" Organizowany przez Gminny Ośrodek w Tarnowcu Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu jasielskiego.

5 marca w Sądkowej świętowano 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich oracz Gminny Dzień kobiet, uroczystość rozpoczęto od otwarcia, którego dokonała sołtys wsi Sądkowa Teresa Pawłowska, witając zaproszonych gości. Bogatą historie KGW przedstawiła przewodnicząca Pani Helena.

W sobotę 5 lutego 2011 r., w Łubnie Szlacheckim odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z klas 0-3, z terenu Gminy Tarnowiec.

W piątek 11 lutego 2011 r, ukaże się premierowe wydanie tomiku wierszy „Pomiędzy ciszą a milczeniem”.Wydanie zostało sfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym "Arka" zaproponował dzieciom i młodzieży z całej gminy wiele atrakcyjnych zajęć,z których każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Turnieju Bilarda, który odbędzie się 18 stycznia (wtorek) w świetlicy GOK w Tarnowcu godz 14:30.

 

W sobotę 27 listopada, odbyły się w świetlicy GOKu w Tarnowcu, warsztaty carvingu-rzeźbienia w warzywach.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach PLASTYCZNYCH.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza Dzieci i Młodzież na zajęcia Nauka Języka Angielskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach fotograficznych.