Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach PLASTYCZNYCH.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza Dzieci i Młodzież na zajęcia Nauka Języka Angielskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach fotograficznych.

Planowane zajęcia prowadzone przez Gminny Osrodek Kultury w Tarnowcu.

- Zajęcia plastyczne 
- Zajęcia muzyczne przesłuchanie do powstającego zespołu prowadzenie Marta Kapała 4 godz. tygodniowo 2 razy w tygodniu.
 
- Zajęcia Fotograficzne 2 godz. w tygodniu - prowadzi Hubert Szpyrka 
- Zajęcia komputerowe dla dorosłych - prowadzi Stanisław Cichoń 
- Siatkówka 
- Kółko Modelarskie
 
- Warsztaty tematyczne:

  • - ceramiczne 
  • - muzyczne 
  • - filmowe 
  • - teatralne 
  • - graficzne 
  • - bibułkarstwo 
  • - rzeźbiarskie

- Aerobic dla dorosłych 2 x w tygodniu Tarnowiec GOK, Czeluśnica szkoła 
- Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 
- Zajęcia Taneczne - taniec nowoczesny, 
- Zajęcia z języka angielskiego