29 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana Huberta Szpyrki wytypowała zwycięskie fotografie, nadesłane na konkurs fotograficzny GMINA TARNOWIEC – MIEJSCE MAGICZNE.

Tarnowiec to niezwykłe miejsce. Znajduje się tu bowiem Sanktuarium Matki Boskiej Zawierzenia - miejsce kultu i pielgrzymek. Tu właśnie 28 kwietnia odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”.

Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu zapraszają na Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora GOK.

Piękno jest kluczem tajemnicy Pod tym hasłem Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają do Tarnowca.

Po sześciu latach od śmierci wciąż mówimy o Nim jako o „naszym Papieżu”. Prawdopodobnie każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie dokładnie, co robił, gdzie się znajdował, kiedy wieczorem 2 kwietnia 2005 roku dowiedział się o śmierci Jana Pawła II.

Kalendarz imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu na 2011 rok.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Zajęcia Muzyczno - Ruchowe dla Dzieci.

W sobotę 19 marca br. Tarnowiec gościł siatkarską drużynę z Komendy Powiatowej Policji z Jasła. Zespół KPP Jasło zmierzył się w towarzyskim meczu siatkówki z drużyną Rapid Volley GT.

I Powiatowy Konkurs Poetycki - "Nie - Szuflada" Organizowany przez Gminny Ośrodek w Tarnowcu Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu jasielskiego.

5 marca w Sądkowej świętowano 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich oracz Gminny Dzień kobiet, uroczystość rozpoczęto od otwarcia, którego dokonała sołtys wsi Sądkowa Teresa Pawłowska, witając zaproszonych gości. Bogatą historie KGW przedstawiła przewodnicząca Pani Helena.