Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że następujące ciągłe awarie pomp na przepompowniach i oczyszczalni ścieków są spowodowane wyrzucaniem do instalacji kanalizacyjnej (studzienek) odpadów takich jak: materiały ubraniowe, chusteczki nawilżone dla dzieci, odpady domowe, wnętrzności zwierząt itp.

Powtarzające się awarie generują dodatkowe koszty związane z naprawą pomp.

W przypadku powtarzających się awarii na danym odcinku przepompowni, mieszkańcy danej dzielnicy zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami.

Prosimy o poważne potraktowanie niniejszej informacji.