INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponownie informuje, że odpady komunalne w workach z wagą powyżej 25 kg nie będą odbierane od mieszkańców.

Dodatkowo przypominamy o przestrzeganiu zasad segregacji i obowiązku naklejania kodów na worki z odpadami.