OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu sp. z o.o.
na nową kadencję