Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.

Wniosek można pobrać na stronie: Pliki do pobrania - GPGK