Ze względu na prace konserwacyjne na terenie Sądkowej i Roztoki od godziny 10.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.