Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że od 01.01.2023 r. obowiązuje nowa cena za usługę wywozu nieczystości płynnych w wysokości 50,00 zł brutto/1m3.