Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że spółka wykonuje usługi na terenie gminy Tarnowiec związane z wykonaniem przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. W chwili obecnej spółka posiada wolne moce przerobowe do wykonania w/w usług. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 13 4255503 lub osobiście w siedzibie spółki.

Prezes GPGK w Tarnowcu Sp z o.o.
Zdzisław Sokołowski

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej