Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w miesiącach letnich tj. od maja do października ulega zmianie harmonogram wywozu śmieci, które odbierane będą z gospodarstw domowych dwa razy w miesiącu.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

z terenu Gminy Tarnowiec na maj, czerwiec

2010 roku.

 

Rejon I 
GĄSÓWKA 10 i 24.05.2010 07 i 21.06.2010
CZELUŚNICA 10 i 24.05.2010 07 i 21.06.2010
GLINICZEK 10 i 24.05.2010 07 i 21.06.2010

UMIESZCZ
(domy przy drodze do Gąsówki )

10 i 24.05.2010 07 i 21.06.2010
ROZTOKI 10 i 24.05.2010 07 i 21.06.2010
Rejon II
SĄDKOWA 11 i 25.05.2010 08 i 22.06.2010
DOBRUCOWA 11 i 25.05.2010 08 i 22.06.2010
BRZEZÓWKA 11 i 25.05.2010 08 i 22.06.2010
TARNOWIEC
(domy za przejazdem PKP w stronę Dobrucowej)
11 i 25.05.2010 08 i 22.06.2010
TARNOWIEC
(domy przy drodze do Brzezówki)
11 i 25.05.2010 08 i 22.06.2010
Rejon III
TARNOWIEC 12 i 26.05.2010 09 i 23.06.2010
POTAKÓWKA 12 i 26.05.2010 09 i 23.06.2010
WROCANKA 12 i 26.05.2010 09 i 23.06.2010
Rejon IV
UMIESZCZ 13 i 27.05.2010 10 i 24.06.2010
GLINIK POLSKI 13 i 27.05.2010 10 i 24.06.2010
NOWY GLINIK 13 i 27.05.2010 10 i 24.06.2010
Rejon V
ŁAJSCE 14 i 28.05.2010 11 i 25.06.2010
ŁUBNO SZLACHECKIE 14 i 28.05.2010 11 i 25.06.2010
ŁUBNO OPACE 14 i 28.05.2010 11 i 25.06.2010
ŁUBIENKO 14 i 28.05.2010 11 i 25.06.2010
     
Kontenery ze szkłem i plastikiem będą opróżniane po ich napełnieni.
 
 

Dyrektor ZBGK w Tarnowcu
Kazimierz Mika