Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu przypomina mieszkańcom Gminy Tarnowiec, aby worki z odpadami komunalnymi wystawiać zgodnie z harmonogramami.

Tzn. gdy zbiórka dotyczy segregowanych odpadów komunalnych, wówczas należy wystawić worki żółte i zielone, natomiast gdy zbiórka dotyczy zmieszanych-niesegregowanych odpadów komunalnych należy wystawić worki czarne zakupione we własnym zakresie!

Informujemy!

Worki czarne z odpadami komunalnymi zmieszanymi wystawione w okresie zbiórki odpadów segregowanych nie będą zbierane!