Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z częstymi awariami na Oczyszczalni Ścieków, spowodowanymi odbiorem zanieczyszczonych nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych, zawierających różnego rodzaju tekstylia, chusteczki nawilżone dla dzieci oraz inne higieniczne środki, które nie ulegają rozpuszczeniu pod wpływem cieczy, powodując uszkodzenia pompy, poprzez ich obklejenie.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z brakiem opadów deszczu, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do celów innych niż bytowe np. napełniania przydomowych basenów.

Informujemy, że dzień 09.06.2023 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tarnowcu

W dniu 19 maja br. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu czynne będzie do godziny 14:00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych i elektrosprzęt będą odbierane od mieszkańców w miesiącu czerwcu zgodnie z poniższym harmonogramem.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuj, że w dniu 08.05.2023 nastąpi przerwa w dostawie wody w Umieszczu. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że w dniu 21.04.2023 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Dobrucowa spowodowana awarią. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że dnia 13.04.2023 r. od godziny 10.00 do 12.00 w miejscowości Roztoki i Sądkowa nastąpią chwilowe przerwy w dostawie wody spowodowane pracami związanymi z próbą łącznika sieci wodociągowej łączącej MPGK Jasło z GPGK Tarnowiec.

W związku z dużymi ubytkami wody Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi Tarnowiec, Umieszcz, Sądkowa, Roztoki, Dobrucowa o zgłaszanie do Spółki wszelkich zauważonych wycieków wody, które mogą być spowodowane awarią.

Informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w dniu 7 kwietnia br. (tj. Wielki Piątek) będzie czynne do godziny 12:00.

Podkategorie