Koło Gospodyń Wiejskich z Umieszcza chcąc radośnie zakończyć tegoroczne zbiory zorganizowało Święto Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się w sobotę 27 września.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Senator RP Alicja Zając, Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, Z-ca Wójta, Pan Piotr Sikora, Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Śmietana, Kustosz Sanktuarium, ks. Jerzy Uchman,  Dyrektor Banku w Tarnowcu, Pan Piotr Wietecha, Radny Powiatowy Pan Jan Czubik, Sołtys wsi Pan Jan Muzyka, oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Wieczór rozpoczęła Przewodnicząca Koła, Pani Bożena Chochołek, która uroczyście powitała przybyłych gości. Historię ziemniaka przytoczyła Pani Stanisława Okulska z Koła Gospodyń.

O część artystyczną wieczoru zadbał zespół Tarnina, pod kierownictwem Pani Marty Kapały, oraz Kapela Tarnowcoki. Poezję recytowała również Pani Maria Tomasik z Sądkowej.
Wieczór upłynął w pogodnej atmosferze wspólnych rozmów i wspomnień.

DSC08672.JPGDSC08652.JPGDSC08642.JPGDSC08644.JPGDSC08679.JPGswieto-ziemniaka140.JPGDSC08635.JPGDSC08676.JPGDSC08627.JPGDSC08678.JPGDSC08643.JPGDSC08663.JPGDSC08688.JPGDSC08654.JPGDSC08629.JPGDSC08648.JPG