Wspólna praca bardzo zbliżała ludzi w dawnych czasach. Była też okazją do towarzyskiego spotkania. Taką czynnością było, bezsprzecznie, kiszenie kapusty. Obrzęd ten przypomniały nam Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łubna, w niedzielę 9 listopada podczas „Tradycyjnego Kiszenia kapusty”.

Na uroczystość tą przybyło wielu gości, m.in.: Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Śmietana, Dyrektor Banku w Tarnowcu, Pan Piotr Wietecha, Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Roman Piłat, Maria Tomasik Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Jaśle, Irena Soboń - Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Po powitaniu gości przez Przewodniczącą Koła, Panią Stanisławę Kobak, nastąpił obrzęd kiszenia kapusty. Pokazany ceremoniał kiszenia kapusty nie tylko przypomniał dawny obrzęd, ale rozbawił gości do łez. Pikantny żart, frywolne dowcipy i przyśpiewki nadały całości wyjątkowego kolorytu.

Panie z Koła zaskoczyły nie tylko pokazem kiszenia kapusty ale również żartobliwym skeczem oraz występem wokalnym.

Kapela Tarnowcoki bawiła gości do późnych godzin wieczornych.

16.jpg01.jpg21.jpg25.jpg12.jpg18.jpg07.jpg11.jpg23.jpg19.jpg04.jpg28.jpg27.jpg05.jpg24.jpg17.jpg20.jpg06.jpg03.jpg26.jpg09.jpg08.jpg13.jpg10.jpg02.jpg15.jpg14.jpg22.jpg