Pierwszym miejscem, które odwiedziła grupa było muzeum wydobycia Soli w Solivarze - to wyjątkowy kompleks budynków technicznych do pompowania i gotowania soli solankowej z XVII wieku.
Solankę pompowano mchem skórzanym o zawartości około 5-7 hl, następnie grawitacyjnie przepływała ona do kolejnego budynku gdzie poddawana była procesowi filtracji, podczas której zanieczyszczenia powstałe w procesie wydobycia osiadały w potężnych zbiornikach a oczyszczona solanka trafiała do kolejnego budynku warzelni. Tam odparowywano wodę a gotową sól transportowano do magazynu.
Wyjątkowe rozwiązanie technologiczne i pomysłowość budowniczych zrobiły wrażenie na wszystkich obecnych.

Kolejno uczestnicy przejechali do Żehry – aby zobaczyć ruiny średniowiecznego obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Spiskiego Zamku. Pod względem obszaru, zajmuje on ponad 4 ha i jest jednym z największych kompleksów zamkowych w postaci ruin
w Europie Środkowej.

W kompleksie zamkowym znajdował się pałac, sala rycerska i kaplica świętej Elżbiety. W 1780 roku kompleks zamkowy zniszczył pożar a Zamek Spiski zamienił się z czasem w ruinę.

Potężne fortyfikacje, obszar który zajmuje i monumentalność budowli sprawia, że każdy kto odwiedzi to miejsce zapamięta je na zawsze.
W związku z pracami remontowymi trwającymi na zamku i zamknięciem części obiektu grupa udała się jeszcze do Levoczy - gdzie poznała historię Klasztoru Minorytów.

Wczesnym wieczorem po całym dniu wrażeń grupa w doskonałych humorach wróciła do Tarnowca.