Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu jest Pan Tomasz Kędrek kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
2) realizacji zawartych umów,
3) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
4) gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
5) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą
6) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji.
6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

PlikRozmiar
Pobierz plik (Kronika-1.pdf)Kronika-1.pdf10775 kB
Pobierz plik (Kronika-2.pdf)Kronika-2.pdf44465 kB
Pobierz plik (Kronika-3.pdf)Kronika-3.pdf49924 kB


Przedstawiamy cykl filmów z zajęć plastycznych przygotowanych przez Panią Paulinę Steligę. W każdym odcinku pokaże Ona najmłodszym jak  krok po kroku samodzielnie wykonać różne prace. Rysowanie, klejenie, wycinanie - każdy znajdzie coś dla siebie :)

 

Maska karnawałowa

 

Śniegowa kula

 

Laurka na dzień babci i dziadka

 

Eskimos

 

Zimowa wioska

 

Emotikonki

 

Wiewiórka

 

Wesołe Słoneczko

 

Przebiśniegi

 

Jaskółki

 

Kura

 

Bocian

 

Ul

 

Motyle

 

Baśniowo z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu to cykl audiobooków przygotowany z myślą o najmłodszych dzieciach. Nagrania audio wybranych klasycznych bajek i baśni - 3 Małe Świnki, Kopciuszek, Cynowy żołnierzyk i inne - zachęcamy do wysłuchania:)

3 Małe Świnki

            

 

Brzydkie Kaczątko

 

Cynowy Żołnierzyk

 

Złotowłosa i Trzy NiedźwiedziePiękna i Bestia


 

Kopciuszek

     

 

Historia powstania Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

Seria audiobooków na podstawie Kroniki z 1862 roku autorstwa pierwszego nauczyciela Józefa Kamińskiego. Opisuje ona historię powstania SP w Tarnowcu oraz trudne losy nauczyciela w XVIII w Polsce.

Część I

 

Część II

 

Część III

 

Część IV

 

Część V

 

Część VI

 

Część VII

 

Część VIII

Zespół Tarnina powstał w 2010 roku wraz z powstaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Tarninę prowadzi Pani Marta Kapała. Tworzą go dzieci i młodzież z Gminy Tarnowiec.

Zespół bierze rok rocznie udział w różnych imprezach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, przeglądach i festiwalach, m.in.: Festiwalu Smaków Regionalnych Pierogi, Gminnym Dniu Kobiet i Dniu Matki, Obchodach Święta Niepodległości, Nocy Świętojańskie, Konkursie „ Na Nutę Kantyczek”, Międzynarodowym Konkursie „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” (II miejsce).

Zespół gościł również na Ukrainie, w partnerskiej miejscowości Sambor, gdzie wystąpił podczas Jarmarku Regionalnego.

Zespół w swojej działalności odniósł wiele sukcesów. Do ostatnich należą m.in: II miejsce w Przeglądzie Konkursowym Pieśni Ludowej w Jedliczu - NUTKA 2019, III miejsce w XXIII Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek – Styczeń 2020, I miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Zebrzydowskiej, I miejsce w XXV Konkursie Kolęd i Pastorałek „Na Nutę Kantyczek” - Jasielski Dom Kultury, Jasło 2020.

Zespół śpiewaczy Potakowianki powstał w 1947roku wraz z powstaniem Koła Gospodyń Wiejskich w Potakówce.

Początkowo liczył 10 osób, nosił nazwę „Uda się albo się nie uda''. Rozśpiewane Panie uświetniały swymi występami liczne uroczystości i akademie okolicznościowe. Następnie zespół zawiesił swoją działalność, odrodził się dopiero w 1980 roku pod nazwą Potakowianki w 15 osobowym składzie.

Potakowianki brały udział w licznych przeglądach takich jak: słynne Okółka Jasielskie, Przeglądzie Pieśni i muzyki Ludowej Kropa w Korczynie, gdzie zdobył nagrodę Ministra Kultury. W 2004 roku Zespół nagrodzony został na Przeglądzie w Iwoniczu Zdroju, w Bukowinie Tatrzańskiej zdobył II miejsce, a solistka tego zespołu Marta Wożniak miejsce I.
W roku 2005 na Przeglądzie Pieśni i Tańca Ludowego w Korczynie Zespół zdobył I miejsce i zakwalifikował się na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W tym samym roku na Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie Potakowianki zajęły II miejsce.

Zespół co roku bierze udział w licznych przeglądach muzyki ludowej oraz imprezach okolicznościowych.
W ostatnich latach - w zmienionym składzie - również odnosił wiele sukcesów, m.in.: II miejsce w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, III miejsce w 28 Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA , oraz Wyróżnienie podczas 44 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – Kazimierz Dolnym.

Obecnie zespół tworzą: Alfreda Góral, Maria Wójcik, Zofia Syzdek, Lucyna Wilk, Grażyna Korzec, Maria Krzysztyniak, Grażyna Kania, Kazimiera Ruszel, Janusz Wil. Gościnnie w zespole występuje Aleksandra Rajs.

Od 2010 roku Zespół tworzy i działa pod Patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, uświetniając swymi występami wiele Wydarzeń kulturalnych.

 

Zespół ludowy ,,Dworzanie,, działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

Założony został w 2014 r. z inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich Łubno Opace i Łubno Szlacheckie. Promuje kulturę ludową, tradycje i zwyczaje związane z gminą Tarnowiec.

Dworzanie - Facebook

Kapela ludowa „TARNOWCOKI” założona została w czerwcu 2013 roku w Tarnowcu, gdzie do chwili obecnej prowadzi swoją działalność artystyczno - muzyczną. Nazwa kapeli „TARNOWCOKI” pochodzi więc od miejscowości, wioski w której została założona. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą jej powstania był Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Pan Bartłomiej Smyka.

Podstawowym założeniem kapeli jest kultywowanie i propagowanie starych, częściowo ulegających zapomnieniu piosenek, przyśpiewek, obrzędów oraz melodii ludowych z rejonu Podkarpacia oraz najbliższych okolic.

25 sierpnia 2013 roku, a więc już po dwóch miesiącach od jej założenia kapela zadebiutowała na V Festiwalu Smaków Regionalnych „Pierogi” w Tarnowcu, gdzie za wykonany program artystyczny została nagrodzona gromkimi brawami. Do chwili obecnej kapela swoimi występami uświetniała różnorakie uroczystości odbywające się na terenie gminy jak również brała udział w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach twórczości ludowej na terenie kraju. Pierwszym dużym osiągnięciem było zajęcie Il miejsca w IV Międzynarodowym Ekumenicznym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Cisnej. Za znakomity sukces Kapeli należy uznać też zajęcie II miejsca podczas XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Cymbalistów - Rzeszów 2016.

W swojej działalności artystycznej kapela zgromadziła już bardzo bogaty materiał folklorystyczno-muzyczny i dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu wydała płytę zatytułowaną "Na Ludową Nutę". Kapelę tworzą miłośnicy i pasjonaci twórczości folklorystyczno-ludowej.

Skład kapeli:
Bogusław Wojtunik - kierownik kapeli, akordeon
Ewa Suchodolska - Strach - Śpiew
Bogdan Kranc - Śpiew
Adam Chudy - kontrabas
Zbigniew Maziarz – klarnet
Kazimierz Żychowski - cymbały
Wira Jankowska - skrzypce
Stefan Pasterczyk - skrzypce

 OSIĄGNIĘCIA KAPELI TARNOWCOKI

14 lipca 2014r.- XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy - Wyróżnienie
25 stycznia 2015r.- IV Międzynarodowy i Ekumeniczny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Gloria in exelsis Deo” - Trzecia nagroda publiczności
3-4 grudnia 2016r.- XXXV Spotkania Cymbalistów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie - II miejsce kapela, II miejsce cymbalista Witold Gierlicki
13 maja 2017r. — XVIII Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy - I miejsce w kategorii cymbaliści Witold Gierlicki, wyróżnienie Gabriela Smyka, II miejsce w kategorii kapela — Tarnowcoki
28 maja 2017r. — XIV Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIII KROPA — Korczyna 2017 - I miejsce Witold Gierlicki, II miejsce kapela Tarnowcoki
28 maja 2017r. — VI Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki — Kolbuszowa - II miejsce kapela Tarnowcoki, II miejsce Witold Gierlicki, wyróżnienie Gabriela Smyka
24-26 czerwca 2017r. — 45 Festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą — 800 artystów z 14 województw- II miejsce Witold Gierlicki — cymbalista
10 września 2017r. — VII Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki”- I miejsce kapela Tarnowcoki, 
3 grudnia 2017r. — 36 Spotkanie Cymbalistów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie- III miejsce kapela Tarnowcoki, III miejsce cymbalista Kazimierz Żychowski
15 października 2017r. — X Rzeszowski Przegląd Kapel Ludowych „Do Korzeni”- II miejsce kapela Tarnowcoki, Grand Prix Antoni Zając — kontrabasista — za osobowość sceniczną
27 maja 2018r. — XV Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIV KROPA — Korczyna 2018- I miejsce kapela Tarnowcoki ( nominacja do Kazimierza nad Wisłą), I miejsce Witold Gierlicki (cymbały) nominacja do Bukowiny Tatrzańskiej, II miejsce Gabriela Smyka ( skrzypce) nominacja do Bukowiny Tatrzańskiej
23 czerwca 2018 — 52 OGÓLNO POLSKI FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Wyróżnienie kapela Tarnowcoki z Tarnowca
13 sieprnia 2018 - 52 BAJANIA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ -- II miejsce - Gabriela Smyka w kategorii SKRZYPC,  II miejsce - Witold Gierlicki Kat. CYMBAŁY
28 października 2018 - XI RZESZOWSKI PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH „DO KORZENI” - II m. KAPELA TARNOWCOKI,
1-2 grudnia 2018 – 37 SPOTKANIA CYMBALISTÓW – WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE - I miejsce – Witold Gierlicki – kat. cymbaliści soliści, I miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki – kat. kapele z cymbalistami
19 maj 2019 – POGÓRZAŃSKA NUTA 2019 M.D.K DYNÓW - I miejsce – Kapela Tarnowcoki z Tarnowca
2 czerwca 2019 – XVI PRZEGLĄD PIEŚNI I MUZYKI LUDOWEJ XXXV KROPA – KORCZYNA 2019 - I miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca
1 września 2019 – II SPOTKANIE FOLKLORYSTYCZNE W MARKOWEJ - II miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca
8 września 2019 – I FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ W JAŚLE - I miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca
4 grudnia 2022 - 41 Spotkanie Cymbalistów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (III miejsce)

Kapela - Facebook