Kapela ludowa „TARNOWCOKI” założona została w czerwcu 2013 roku w Tarnowcu, gdzie do chwili obecnej prowadzi swoją działalność artystyczno - muzyczną. Nazwa kapeli „TARNOWCOKI” pochodzi więc od miejscowości, wioski w której została założona. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą jej powstania był Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Pan Bartłomiej Smyka.

Podstawowym założeniem kapeli jest kultywowanie i propagowanie starych, częściowo ulegających zapomnieniu piosenek, przyśpiewek, obrzędów oraz melodii ludowych z rejonu Podkarpacia oraz najbliższych okolic.

25 sierpnia 2013 roku, a więc już po dwóch miesiącach od jej założenia kapela zadebiutowała na V Festiwalu Smaków Regionalnych „Pierogi” w Tarnowcu, gdzie za wykonany program artystyczny została nagrodzona gromkimi brawami. Do chwili obecnej kapela swoimi występami uświetniała różnorakie uroczystości odbywające się na terenie gminy jak również brała udział w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach twórczości ludowej na terenie kraju. Pierwszym dużym osiągnięciem było zajęcie Il miejsca w IV Międzynarodowym Ekumenicznym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Cisnej. Za znakomity sukces Kapeli należy uznać też zajęcie II miejsca podczas XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Cymbalistów - Rzeszów 2016.

W swojej działalności artystycznej kapela zgromadziła już bardzo bogaty materiał folklorystyczno-muzyczny i dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu wydała płytę zatytułowaną "Na Ludową Nutę". Kapelę tworzą miłośnicy i pasjonaci twórczości folklorystyczno-ludowej.

Skład kapeli:
Bogusław Wojtunik - kierownik kapeli, akordeon
Ewa Suchodolska - Strach - Śpiew
Bogdan Kranc - Śpiew
Wiesław Białoń - kontrabas
Zbigniew Maziarz – klarnet
Kazimierz Żychowski - cymbały
Wira Jankowska - skrzypce
Stefan Pasterczyk - skrzypce

 OSIĄGNIĘCIA KAPELI TARNOWCOKI

14 lipca 2014r.- XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy - Wyróżnienie
25 stycznia 2015r.- IV Międzynarodowy i Ekumeniczny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Gloria in exelsis Deo” - Trzecia nagroda publiczności
3-4 grudnia 2016r.- XXXV Spotkania Cymbalistów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie - II miejsce kapela, II miejsce cymbalista Witold Gierlicki
13 maja 2017r. — XVIII Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy - I miejsce w kategorii cymbaliści Witold Gierlicki, wyróżnienie Gabriela Smyka, II miejsce w kategorii kapela — Tarnowcoki
28 maja 2017r. — XIV Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIII KROPA — Korczyna 2017 - I miejsce Witold Gierlicki, II miejsce kapela Tarnowcoki
28 maja 2017r. — VI Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki — Kolbuszowa - II miejsce kapela Tarnowcoki, II miejsce Witold Gierlicki, wyróżnienie Gabriela Smyka
24-26 czerwca 2017r. — 45 Festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą — 800 artystów z 14 województw- II miejsce Witold Gierlicki — cymbalista
10 września 2017r. — VII Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki”- I miejsce kapela Tarnowcoki, 
3 grudnia 2017r. — 36 Spotkanie Cymbalistów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie- III miejsce kapela Tarnowcoki, III miejsce cymbalista Kazimierz Żychowski
15 października 2017r. — X Rzeszowski Przegląd Kapel Ludowych „Do Korzeni”- II miejsce kapela Tarnowcoki, Grand Prix Antoni Zając — kontrabasista — za osobowość sceniczną
27 maja 2018r. — XV Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIV KROPA — Korczyna 2018- I miejsce kapela Tarnowcoki ( nominacja do Kazimierza nad Wisłą), I miejsce Witold Gierlicki (cymbały) nominacja do Bukowiny Tatrzańskiej, II miejsce Gabriela Smyka ( skrzypce) nominacja do Bukowiny Tatrzańskiej
23 czerwca 2018 — 52 OGÓLNO POLSKI FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Wyróżnienie kapela Tarnowcoki z Tarnowca
13 sieprnia 2018 - 52 BAJANIA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ -- II miejsce - Gabriela Smyka w kategorii SKRZYPC,  II miejsce - Witold Gierlicki Kat. CYMBAŁY
28 października 2018 - XI RZESZOWSKI PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH „DO KORZENI” - II m. KAPELA TARNOWCOKI,
1-2 grudnia 2018 – 37 SPOTKANIA CYMBALISTÓW – WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE - I miejsce – Witold Gierlicki – kat. cymbaliści soliści, I miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki – kat. kapele z cymbalistami
19 maj 2019 – POGÓRZAŃSKA NUTA 2019 M.D.K DYNÓW - I miejsce – Kapela Tarnowcoki z Tarnowca
2 czerwca 2019 – XVI PRZEGLĄD PIEŚNI I MUZYKI LUDOWEJ XXXV KROPA – KORCZYNA 2019 - I miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca
1 września 2019 – II SPOTKANIE FOLKLORYSTYCZNE W MARKOWEJ - II miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca
8 września 2019 – I FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ W JAŚLE - I miejsce – Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca
4 grudnia 2022 - 41 Spotkanie Cymbalistów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (III miejsce)

Kapela - Facebook