Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W dniu 04.11.2022 od godz. 10.00 do godz. 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Umieszcz.

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 19.09.2022 od godz. 10.45 do momentu usunięcia awarii mieszkańcy Tarnowca od strony Dobrucowej będą mieli wyłączoną wodę.

Ze względu na prace konserwacyjne na terenie Sądkowej i Roztoki od godziny 10.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu sp. z o.o. na nową kadencję

Prezes  Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Tarnowcu Sp. z o.o. po raz kolejny zwraca się z prośbą skierowaną do mieszkańców gminy Tarnowiec, którzy korzystają z wodociągu gminnego o oszczędzanie zasobów wodnych i wstrzymanie się od podlewania tuneli foliowych, ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz basenów  kąpielowych.

GPGK w Tarnowcu informuje, że w związku z awarią wody w Dobrucowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki i Tarnowiec. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że w związku z niskim stanem  wód gruntowych i utrzymującym się zjawiskiem suszy będą odbywały się czasowe przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Podkategorie