Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka - Potakówka”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga gminna nr 113752R w miejscowościach Wrocanka i Potakówka. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia, zjazdy do posesji, odwodnienie, oznakowanie.

Całkowita wartość zadania: 1 259 567,31 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 007 653,85 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

DSC00184.JPGDSC00151.JPGDSC00157.JPGDSC00195.JPGDSC00156.JPGDSC00196.JPGDSC00192.JPGDSC00205.JPGDSC00193.JPGDSC00180.JPGDSC00185.JPGDSC00187.JPG