W dniu 24 marca 2019 roku, w Gminie Tarnowiec odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich.