ZARZĄDZENIE NR 43/2019
STAROSTY JASIELSKIEGO

z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Na podstawie art.34 pkt la Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019.511 z dnia 18 marca 2019r.) w związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną i przekroczeniem stanów alarmowych w rzekach: Wisłoka Jasiołka, i Ropa i zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam alarm przeciwpowodziowy od godziny 600 dnia 24 maja 2019 r. dla terenie całego powiatu jasielskiego.

§2

W związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego wprowadzam całodobowy dyżur w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.

Jednocześnie uważam, że Burmistrz Miasta Jasła i Kołaczyc oraz Wójtowie Gmin wymienieni w § 1 winni w szczególności:

  1. wprowadzić całodobowe dyżury Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego,
  2. przystąpić do realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych ochrony przed powodzią,
  3. utrzymywać siły i środki w pełnej gotowości do użycia,
  4. prowadzić monitoring stanu wód na rzekach,
  5. prowadzić monitorowanie wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych.
  6. śledzić poziom wód w rzekach
  7. przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji.

§3

Informację o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej należy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle dwa razy na dobę, z godz. 600 do godz. 700 i z godz. 1800 do godz. 1900 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel/fax: 44 823 55.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.