ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. - o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 908), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia wsi Umieszcz, Czeluśnica i Gąsówka gm. Tarnowiec.

Zebrania odbędą się:

  • dla wsi Umieszcz w dniu 01.07.2019 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym we wsi Umieszcz.
  • dla wsi Czeluśnica w dniu 02.07.2019 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym we wsi Czeluśnica.
  • dla wsi Gąsówka w dniu 03.07.2019 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym we wsi Gąsówka.

Celem zebrania jest wybór Rady uczestników scalenia.

Z uwagi na ważność spraw proszę o udział w spotkaniu.

Starosta
Adam Pawluś