Wójt Gminy Tarnowiec zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy na temat miejsc występowania barszczu Sosnowskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę miejscowości
  2. Miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb)
  3. Powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk
  4. Wskazanie właściciela/ zarządcy gruntu
  5. Zdjęcia (w przypadku braku możliwości podania dokładnego miejsca występowania)
  6. Wskazanie osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu

Formularz do pobranie w Urzędzie Gminy (pok. 24) lub poniżej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września 2019 r.

{phocadownload view=file|id=726|target=s}

{phocadownload view=file|id=727|target=s}