Zawiadamiam mieszkańców wsi Tarnowiec, że należności z tytułu drugiej raty podatku gruntowego i od nieruchomości oraz wywozu odpadów komunalnych pobierane będą przez pracowników Urzędu Gminy w Domu Ludowym w Tarnowcu w dniach: 14 i 15 maja b.r. (tj. czwartek, piątek) w godz. 10:00-14:00.

Płatnicy będą przyjmowani pojedynczo z zachowaniem środków bezpieczeństwa (używanie maseczek, rękawiczek oraz dezynfekowanie dłoni).

Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec
Krzysztof Augustyn