W związku ze stopniowym uruchamianiem przedszkoli, Gminne Przedszkole w Tarnowcu przywróci zajęcia opiekuńcze od 11.05.2020 r. w jednej grupie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć.
Uruchamianie zajęć w większej ilości oddziałów uzależnione będzie od terminów znoszenia obowiązujących obostrzeń.

Zawiadamia się również, że funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Tarnowcu jest zawieszone. O terminie wznowienia jego działalności zainteresowani zostaną powiadomieni przez kierownictwo placówki.

Wójt Gminy Tarnowiec