Mieszkańcy – rolnicy posiadający uprawy powyżej 1 ha poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach, w produkcji zwierzęcej, stratach w maszynach oraz budynkach i budowlach służących do produkcji rolnej.

{phocadownload view=file|id=902|target=s}

{phocadownload view=file|id=903|target=s}

{phocadownload view=file|id=904|target=s}