W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową mostu na rzece Jasiołka wraz z drogami dojazdowymi w m. Jedlicze i Brzezówka, informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że dotychczasowa możliwość przekroczenia rzeki poprzez kładkę pieszą do chwili powstania nowego obiektu będzie niemożliwa. Istniejąca kładka zostanie rozebrana gdyż koliduje z budową nowego obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi.

O dalszych utrudnieniach, jak również o możliwości skorzystania z przejść technologicznych podczas prowadzenia prac będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

Urząd Gminy Tarnowiec