KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OPIEKUNÓW Z PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI

- Każdy pierwszy piątek miesiąca - godz. 10:00 -12:00

- Każdy ostatni piątek miesiąca - godz. 15:00 -17:00

PORADY PSYCHOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWIEC

- Każdy wtorek - godz. 15:00 - 17:00

Punkt rozpoczyna działalność od 2 lutego 2021 roku w budynku GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWCU (wejście od strony kościoła)

Tel: 516 758 229

Punkt porad psychologicznych