Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmianie uległ termin wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 9 maja 2021 roku.