REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA TARNOWIEC
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.