Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 47/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Treść rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 47/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. Treść rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 47/08 z dnia 8 grudnia 2008 r.