Informuje się, że w dniach od 27.04.2022 r. do 29.04.2022 r.  w KASIE Urzędu Gminy Tarnowiec będzie wypłacany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.