Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych