Odwołuję LV sesję Rady Gminy Tarnowiec zwołaną na dzień 28 września 2022r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec

Michał Dłuski