Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że w nadchodzącym roku podatkowym 2024, stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie.

Wyjątek stanowi stawka podatku od nieruchomości dotycząca budynków pozostałych, która została obniżona z kwoty 3,08 zł od m2 powierzchni użytkowej na kwotę 2,80 zł/m2.