W dniu 24 października 2022 r. (poniedziałek) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 163 „JARZĄBEK” Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2022-2023 w załączeniu).

Odwołuję LV sesję Rady Gminy Tarnowiec zwołaną na dzień 28 września 2022r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

W dniu 28 września 2022 r. Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny! W sprawach pilnych kontakt pod nr tel. 134255500 (do godzin 15:00)

Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Tarnowiec

Informuję, że od dnia 15.09.2022r. rozpoczęła się realizacja usługi koszenia poboczy przy drogach publicznych na terenie Gminy. W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia za które przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17:00 na terenie Gminy Tarnowiec zostaną uruchomione syreny alarmowe na czas jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Urząd Gminy Tarnowiec informuje, że  z powodu remontu w dniach 27.07-29.07.2022 r. Kasa Urzędu Gminy w Tarnowcu będzie nieczynna.

Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych

Dowóz wychowanka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023. Dokumenty należy złożyć w terminie do 5 sierpnia 2022 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.