Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Dowóz wychowanka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023. Dokumenty należy złożyć w terminie do 5 sierpnia 2022 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Informujemy, że dzień 09.06.2023 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

W dniu 22.05.2023 r. (poniedziałek)  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 660 513 551 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

W dniach 17.04.2023 r. (poniedziałek) oraz 19.04.2023 r. (środa) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

W dniu 05.04.2023 r. (środa) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Uwaga! 31 marca dowody osobiste i PESEL tylko do godz. 13:30!

Informujemy, że w dniu 31 marca 2023 roku od godziny 13:30 nie będzie możliwości załatwienia spraw w zakresie: przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób dorosłych i małoletnich powyżej 12 roku życia, odbioru dowodu osobistego przez osoby dorosłe i małoletnie powyżej 12 roku życia, nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

W dniu 06.03.2023 r. (poniedziałek) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Informujemy, że na rok szkolny 2023/2024 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 18 stycznia 2023 r. do 23 stycznia 2023 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.