Informuje się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Tarnowcu".

W dniu 16.11.2009r. został złożony Raport o wpływie na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrucowa i Sądkowa.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie Gminy Tarnowiec”

W związku z zajęciem przez Gminę Tarnowiec znaczącego miejsca w Rankingu Wspólnoty Samorządowej Gmina Tarnowiec otrzymała Gratulacje od Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św Józefa Robotnika w Gliniku Polskim ogłasza przetarg na Remont placu postojowego.

KOMUNIKAT  Informuje się mieszkańców wsi Umieszcz że zgodnie z decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Jaśle, woda z wodociągu gminnego na terenie wsi Umieszcz z dniem 02.10.2009 jest zdatna do spożycia

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na wniosek Wicewojewody Podkarpackiego z dnia 3 września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 września br. wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej.

Informacja dotycząca wyników naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Informacja o wynikach pierwszego etapu postępowania konkursowego prowadzonego przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Tarnowiec do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Informujemy, że od dnia 1 X 2009 roku nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu.