13 czerwca 2021 r. - Nowy termin przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 13 czerwca 2021 roku.

Samorządowy Żłobek w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2021/2022, termin rekrutacji: 04.05.2021 r. - 21.05.2021 r.

9 maja 2021 r. - Nowy termin przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmianie uległ termin wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 9 maja 2021 roku.

W związku z publikacjami w mediach o pojawianiu się niedźwiedzi i wilków w osiedlach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego w poszukiwaniu pożywienia, prosimy mieszkańców o zabezpieczenie miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych oraz o zabezpieczenie miejsc składania odpadów komunalnych

Gminne Przedszkole w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w terminie od 16 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r.

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok szkolny 2021/2022

Ogłoszenie otwartego konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku.

Do Urzędu Gminy w Tarnowcu dotarły niepokojące informacje dotyczące niewłaściwego przetrzymywania psów.

Punkt porad psychologicznych

Gmina Tarnowiec zaprasza do bezpłatnego punktu psychologicznego