Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu składa serdecznie podziękowania mieszkańcom  Gminy Tarnowiec, którzy w roku 2011 segregowali odpady komunalne.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje mieszkańców o stawkach cen opłat i usług cmentarnych.

Zakład budżetowy gospodarki komunalnej w Tarnowcu informuje mieszkańców gminy Tarnowiec, że w okresie zimowym 2011/2012 zadanie w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz gminnych na terenie Gminy Tarnowiec będzie wykonywał w/w zakład.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego na terenie Gminy Tarnowie.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych z tzw. osadników, w związku  z powyższym zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Selektywna zbiórka odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu. (Ulotka)

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu przypomina mieszkańcom Gminy Tarnowiec, aby worki z odpadami komunalnymi wystawiać zgodnie z harmonogramami.

Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w miesiącach letnich tj. od maja do października ulega zmianie harmonogram wywozu śmieci, które odbierane będą z gospodarstw domowych dwa razy w miesiącu.

Podkategorie