Ulga z tytułu scalenia gruntu przyznawana jest na wniosek rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, tj. o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dotyczącymi uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w okresie od 1 grudnia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów w podatku rolnym w grudniu 2023 r. otrzymają 100% zwolnienia z podatku rolnego w 2024 roku, 75% ulgi w podatku rolnym w 2025 roku oraz 50 % ulgi w podatku rolnym w 2026 roku.

Natomiast rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów w 2024 roku będą mieli udzielone zwolnienie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożony wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

  • 13 42 555 20
  • 13 42 555 22