Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Informacje o programie - https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacje na stronie WFOŚiGW - https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec:

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.09.2022 - 138
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.09.2022 - 120
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 222 689,95 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.09.2022 - 67

Czyste Powietrze - plakat

 

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie regulacje nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Jednocześnie zaczynają obowiązywać przepisy, które elektronizują bez wyjątku wszystkie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Postępowania o wartości równej lub przekraczającej kwoty 130 000 złotych będą prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia-publiczne.tarnowiec.eu/

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której postępowania będą prowadzone, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Przypominamy zatem, iż dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednie środki komunikacji elektronicznej celem zapewnienia sprawnego składania wymaganych dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(Tymczasowa siedziba: Dom Ludowy w Umieszczu)
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-17-74-147

Telefon: +48 13 42 555 02

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Kierownik Beata Matuszyk - kierownik
  Ewa Skiba - zastępca kierownika
  pracownik socjalny ds. świadczeń
  tel: 13 42 555 43
   
 
Księgowość Agnieszka Paszyna
  tel: 13 42 555 48
   
 
Pracownicy Socjalni Kazimiera Figlus - specjalista pracy socjalnej
  Wioletta Gadzała - specjalista pracy socjalnej
  Robert Tuleja - specjalista pracy socjalnej
  Magdalena Rząca - specjalista pracy socjalnej
  Ewelina Michalec - asystent rodzinny
  tel: 13 42 555 46
  tel: 13 42 555 47
   
 
Zasiłki rodzinne Magdalena Szajnicka - inspektor
  Agnieszka Sajdak - inspektor
  Małgorzata Witkoś - pomoc administracyjna
  tel: 13 42 555 44
  tel: 13 42 555 45
   
 
Inspektor ochrony danych Patrycja Kaczmarczyk-Hap - inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  pokój nr 5 - parter
  tel: 13 42 555 12
   
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Życzenia


Wyświetl większą mapę

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników, prosimy aby osoby, u których występują takie objawy jak: gorączka, kaszel lub które w ostatnim czasie wróciły zza granicy, nie przychodziły do urzędu osobiście lecz załatwiały sprawy poprzez e-mail, telefonicznie lub przez pełnomocników (z upoważnieniem).

Sprawy związane z uiszczaniem płatności za podatki i odpady mogą być dokonywane w formie przelewów bezgotówkowych a także u sołtysów.
Działania powyższe mają spowodować ograniczenie dużej ilości osób przebywających na terenie Urzędu Gminy i są podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy.

{slider=Brzezówka} >{/slider}

{slider=Czeluśnica} {/slider}

{slider=Dobrucowa} {/slider}

{slider=Gąsówka} {/slider}

{slider=Gliniczek} {/slider}

{slider=Glinik Polski} {/slider}

{slider=Łajsce} {/slider}

{slider=Łubienko} {/slider}

{slider=Łubno Szlacheckie} {/slider}

{slider=Łubno Opace} {/slider}

{slider=Nowy Glinik} {/slider}

{slider=Potakówka} {/slider}

{slider=Roztoki} {/slider}

{slider=Sądkowa} {/slider}

{slider=Tarnowiec} {/slider}

{slider=Umieszcz} {/slider}

{slider=Wrocanka} {/slider}

{phocadownload view=file|id=193|target=s}

{phocadownload view=file|id=194|target=s}

{phocadownload view=file|id=195|target=s}

Nasza wieś Brzezówka położona jest 2,5 km od Tarnowca, trochę po górkach, reszta jest w kotlinie między dwoma lasami i rzeką. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce przechodziło wzloty i upadki, ale odkąd powstało w 1948 roku, nieprzerwanie pracuje i zajmuje się działalnością społeczną dla rozwoju wsi i jej mieszkańców.

{phocadownload view=file|id=101|target=s}

{tab=Zaopatrzenie w wodę}

GPGK w Tarnowcu sp. zo.o. eksploatuje własną infrastrukturę wodociągową zaopatrując w wodę mieszkańców Wsi Tarnowiec, Umieszcza, Sądkowej Dobrucowej i Roztok.

Również wydaje warunki techniczne na przyłącz wody oraz opiniuje projekty techniczne na wykonanie przyłącza.

Spółka wykonuje kompleksowo przyłącza wodociągowe - posiada wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistyczny sprzęt.

Koszt wykonania przyłącza uzależniony jest od długości oraz warunków technicznych, wycena oparta jest o kalkulacje kosztorysową, która jest sporządzana indywidualnie dla każdego klienta przed podpisaniem umowy. Wykonanie przyłącza przez naszą firmę jest gwarancją jakości

{phocadownload view=file|id=56|target=s}

{phocadownload view=file|id=57|target=s}

{phocadownload view=file|id=58|target=s}

{phocadownload view=file|id=59|target=s}

{phocadownload view=file|id=60|target=s}

{phocadownload view=file|id=61|target=s}

Cennik - Taryfa zaopatrzenie w wodę po uwzględnieniu dopłat:

{phocadownload view=file|id=62|target=s}

{phocadownload view=file|id=63|target=s}

{tab=Ścieki komunalne}

GPGK w Tarnowcu sp. zo.o. eksploatuje gminną infrastrukturę kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków świadcząc usługi odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Tarnowca,
Spółka wykonuje kompleksowo przyłącza kanalizacyjne- posiada wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistyczny sprzęt.
Koszt wykonania przyłącza uzależniony jest od długości oraz warunków technicznych, wycena oparta jest o kalkulacje kosztorysową, która jest sporządzana indywidualnie dla każdego klienta przed podpisaniem umowy. Wykonanie przyłącza przez naszą firmę jest gwarancją jakości.
Opróżniamy zbiorniki bezodpływowe (osadniki) na terenie całej Gminy Tarnowiec cena za 1 m3, obejmuje transport i zrzut do gminnej oczyszczalni ścieków.

{phocadownload view=file|id=64|target=s}

{phocadownload view=file|id=65|target=s}

{phocadownload view=file|id=66|target=s}

{phocadownload view=file|id=67|target=s}

{phocadownload view=file|id=68|target=s}

{phocadownload view=file|id=69|target=s}

Cennik - taryfa na odprowadzenie ścieków po uwzględnieniu dopłat:

{phocadownload view=file|id=70|target=s}

{phocadownload view=file|id=71|target=s}

{tab=Inne usługi}

GPGK w Tarnowcu sp. z o.o. świadczy szeroką gamę  usług transportu rzeczy oraz osób, posiada Licencję na przewóz krajowy osób i rzeczy.

Oferujemy usługi wynajmu:

 • Samochodu ciężarowego SCANIA z dźwigiem HDS - ładowność 8T
 • Samochodu ciężarowego IFA l 60 - ładowność 8T
 • Samochodu ciężarowego STAR 200w - ładowność 5T
 • Samochodu IVeco do 3,5T
 • Koparko ładowarki JCB
 • Koparki Kołowej Kramer
 • Autobusu AUTOSAN (transport okazjonalny - wycieczki, wesela, pogrzeby)
 • Walca drogowego - prowadzonego

Ceny konkurencyjne - indywidualne wyceny.

Serdecznie zapraszamy

{/tabs}

Zgromadzenie Wspólników

Wójt Gminy Tarnowiec Pan Jan Czubik

Rada Nadzorcza

Przewodniczacy Rady: Pani Dorota Dietl

Członkowie Rady: Pan Marian Zoła i Zbigniew Kijowski

Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Koza

GPGK w Tarnowcu sp. zo.o. wykonuje podstawowe usługi decydujące o bezpieczeństwie komunalnym Gminy Tarnowiec, obejmujące w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Celem tych działań jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług w zakresie:

 • uzdatniania i dostawy wody,
 • odprowadzania, oczyszczania i kontroli ścieków,
 • usług sanitarnych /wywóz nieczystości płynnych/,
 • dowozu dzieci do szkół,
 • utrzymania letniego i zimowego dróg na terenie gminy Tarnowiec,
 • usług remontowo- budowlanych,
 • transportu rzeczy i osób,
 • gospodarki odpadami (zarządzanie gminnym systemem, transport i odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnej zbiorki w szczególności punktu na elektrośmieci),
 • zarządzenie cmentarzem komunalnym.

Najlepsza jakość usług
gwarantowana działaniem opartym na szerokiej wiedzy
z zakresu gospodarki komunalnej, długoletnim doświadczeniu
pozwala na pozyskanie zadowolenia naszych klientów
i sprzyja ochronie środowiska.